Methode

Twijfelt u of een filosofisch consult iets voor u is? Bestel Even denken.

In Even denken. Op gesprek bij de filosoof (2015), geschreven door dr. André de Vries, is geprobeerd met een camera de spreekkamer van de filosofisch consulent binnen te gaan en te laten zien hoe een consult zich werkelijk voltrekt. Een drietal casussen laat de Aristonide methodiek in volle actie zien. Daarnaast wordt in dit boek ingegaan op de rol die tijd speelt bij het denkwerk dat wordt verricht alsook op de rol van het ‘nieuwe onbewuste’ in de perioden dat er niet bewust wordt nagedacht. Van hieruit wordt de filosofische retraite als nieuwe loot aan de boom van de praktische filosofie gepresenteerd. Tot slot wordt ingegaan op de vraag waarom het van belang is te werken met een methode tijdens het filosofisch consult en de filosofische retraite.
Het filosofisch consult. In de filosofische consultatiepraktijk World for Thinkers wordt gewerkt met de Aristonide methodiek. Deze gespreksmethode is ontwikkeld door dr. Eite P. Veening en beschreven in zijn boek Het filosofisch consult (2014). De Aristonide methodiek laat zien hoe er aan de slag kan worden gegaan met mensen die dilemma’s hebben op te lossen, kampen met existentiële problematiek of ‘gewoon’ dieper willen nadenken over allerhande onderwerpen en vraagstukken. De driewereldentheorie van de beroemde filosoof Karl Popper dient als theoretisch fundament voor de Aristonide methodiek. Met behulp van deze theorie wordt duidelijk gemaakt waar het werkdomein van de filosofisch consulent zich bevindt.