Filosofisch consult

Tijd voor een goed gesprek of juist iets meer?
Heeft u ook wel eens behoefte aan iemand, buiten uw familie- en vriendenkring, die met u meedenkt over uw dilemma’s, vraagstukken en problemen? Iemand die op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen samen met u aandacht schenkt aan de kwaliteit van uw denkprocessen? Dan is een gesprek met een filosofisch consulent wellicht iets voor u.

In de filosofische consultatiepraktijk kunt u in alle rust werk maken van uw denken. De filosofisch consulent denkt met u mee. Het dagelijks leven is vaak hectisch en laat weinig ruimte om stil te staan bij beslissingen die moeten worden genomen of om tijdelijk afstand te nemen van ons doen en laten. Veranderingen in ons leven volgen elkaar in een steeds hoger tempo op terwijl we alsmaar minder tijd hebben of nemen om daarover te reflecteren. Toch staan we meer dan ooit voor de taak zelf richting te geven aan ons leven en weet een ieder van ons zich regelmatig gesteld voor kleinere en grotere dilemma’s.

‘Ik ben 35 jaar oud en ben van Iraakse komaf. Mijn kinderen zijn hier in Nederland geboren. De Islamitische waarden en normen die ik heb meegekregen maken het niet eenvoudig om te bepalen wat ik mijn kinderen precies moet bijbrengen. Wilt u met me meedenken?’

Gesprekken met familie, vrienden en kennissen brengen ons soms op andere gedachten of doen ons afscheid nemen van bestaande opvattingen. Vaak is dat voldoende en bevredigend. Echter, het komt ook voor dat er niet die aandacht en niet die expertise aanwezig is waar een vraagstuk met bijbehorend denkwerk om vraagt. In dergelijke situaties kan een gesprek met een filosofisch consulent uitkomst bieden. Gezamenlijk kan er in de consultatiepraktijk gedegen denkwerk worden verzet. Goed denkwerk is geen vanzelfsprekendheid zoals vaak wordt gedacht.

‘Sinds kort weet ik dat ik een dodelijke ziekte onder de leden heb. Gedurende mijn leven heb ik een aardig vermogen opgebouwd. Door de complexe en uiteenlopende relaties die ik met mijn kinderen heb is het opstellen van een testament een moeilijke klus. Kunt u mij helpen?’

Hebben we het hier toch eigenlijk niet ‘alleen maar’ over een ‘goed gesprek’, zo vraag u zich misschien toch af? En zo ja, waarom zou ik daarvoor betalen?

Wat heeft de filosofisch consulent te bieden?
In tegenstelling tot de relatie tussen de deelnemers aan een zogenoemd ‘goed gesprek’ is de relatie tussen de bezoeker van een praktijk en de filosofisch consulent asymmetrisch van aard. Hiervoor zijn twee redenen te geven. Ten eerste, alleen de denkwereld met bijbehorende dilemma’s en vraagstukken van de bezoeker staat centraal tijdens een consult. Alleen de intellectuele leefwereld van de klant krijgt de volle aandacht. De intellectuele leefwereld van de filosofisch consulent wordt ‘slechts’ als instrument ingezet om het denken van de bezoeker van de praktijk te optimaliseren. Ten tweede, de filosofisch consulent laat zich betalen voor de kennis en kunde die hij zich gedurende zijn leven als vakfilosoof heeft verworven. Hierin onderscheidt hij zich niet van andere beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld advocaten en accountants, die hun ‘intellectuele goederen en diensten’ verhandelen. De filosofisch consulent heeft als vakdenker in zijn intellectuele bagage allerhande ideeën, denkgereedschappen en logische redeneertechnieken opgeslagen die kunnen worden ingezet om de kwaliteit van het denkwerk van de bezoeker te verbeteren. Dit alles in zoverre de betalende bezoeker van de praktijk hier prijs op stelt natuurlijk.

‘Mijn relatie is ten einde gelopen. Heel mijn leven had ik op mijn partner afgestemd. Hoe nu verder?’

Iedereen die serieus aan de slag wil met zijn of haar alledaagse dilemma’s, problemen of vraagstukken kan bij de filosofisch consulent terecht. Of ze nu gaan over leven, dood, liefde, rechtvaardigheid, geld, kennismaken, afscheid nemen, veranderen, voortzetten, carrière, het privéleven, het gezinsleven of de maatschappij, alles maar dan ook werkelijk alles kan tot onderwerp van wijsgerige reflectie worden verheven. Hierin staat het werk van de filosofisch consulent niet op zichzelf maar bevindt het zich in een heel oude traditie die zo’n 2600 jaar geleden in Griekenland begon. Al heel lang is duidelijk dat daar waar wordt gefilosofeerd levens een nieuwe gedaante kunnen aannemen.

‘De reclames van het bedrijf waar ik werk kunnen volgens mij niet door de beugel. Hoe kom ik daar achter en moet ik daar iets aan doen?’

Mensen van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende achtergronden kunnen hun voordeel doen met de diensten die in een filosofische consultatiepraktijk worden aangeboden. Alleen de bereidheid van iemand om echt na te denken en de wil zich intellectueel te ontwikkelen maken iemand geschikt voor een filosofisch consult.

‘Denken’ omdat het leuk is
Tot slot. ‘Denken’ kan ook gewoon heel leuk zijn. Elke ervaring, tekst of gebeurtenis kan een aanleiding zijn om samen met een filosofisch consulent op onderzoek uit te gaan. De consulent zet zich steeds in om het denken van de bezoeker van de praktijk te structureren en van nieuwe impulsen te voorzien. Zo is het bijvoorbeeld heel spannend om het eigen denken te confronteren met de ideeën van de grote denkers uit de filosofie. Het kan verrassend zijn om niet alleen te ontdekken wat u zelf al heeft bedacht maar ook om te zien wat er allemaal nog te leren valt. Een belangeloze intellectuele ontdekkingsreis onder leiding van een filosoof kan als een waar geschenk aan uzelf of een ander worden ervaren.