Home

Maak werk van denken!


Filosofische consultatiepraktijk ‘World for Thinkers’ is opgericht door filosoof dr. André de Vries. Het doel van deze praktijk is uw denkproblemen zodanig om te zetten in welgevormde puzzels dat er vervolgens serieus denkwerk kan worden verricht. De filosofisch consulent biedt als vakdenker de expertise om met u mee te denken en uw denkkwaliteit te verhogen. Gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

In de praktijk ‘World for Thinkers’ krijgen uw denkproblemen precies die intellectuele aandacht die u nodig acht en wordt er niet behandeld. (Zie voor meer informatie over dit onderscheid het artikel Problemen in het denken verdienen aandacht, geen behandeling in het digitale tijdschrift iFilosofie #13.)

André de Vries is tevens werkzaam als filosofisch consulent bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), waar hij naast consulten ook filosofische retraites verzorgt.