WorldforThinkers.com; een nieuwe site!

De site WorldforThinkers.com is een nieuwe site en heeft tot doel haar bezoekers te informeren en te stimuleren op het gebied van de wijsbegeerte. Door het aanbod van artikelen, boeken, recensies, een agenda etc. kunnen lezers zich verdiepen in een breed scala van wijsgerige onderwerpen. Daarnaast biedt WorldforThinkers.com de mogelijkheid om actief deel te nemen aan discussies en het geven van reacties op stellingen en...