L.E.J. Brouwer; De onbetrouwbaarheid der logische ...

In wijsheid is geen logica. In wetenschap is logica vaak, maar niet duurzaam doeltreffend. In wiskunde is niet zeker, of alle logica geoorloofd is, en is niet zeker of is uit te maken, of alle logica geoorloofd is. Lees verder: Geen gerelateerde artikelen.

Brouwers Intuïtionisme

Door dr. J.J.C. Kuiper. Gedurende de negentiende eeuw maakte de wiskunde een snelle ontwikkeling door met spectaculaire resultaten. Een nieuwe en verrassende ontwikkeling werd bijvoorbeeld gevormd door de Verzamelingenleer van Georg Cantor, die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw het `oneindige’ aan een systematisch onderzoek onderwierp. Hij kon daarmee stellingen bewijzen die hij zelf nauwelijks te geloven...