Organisatiefilosofie: het ‘Medewerkerstevredenheid...

Binnen organisaties van uiteenlopende aard wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers binnen de betreffende organisatie. Dit onderzoek vindt plaats onder de noemer het ‘Medewerkerstevredenheidsonderzoek’ (MTO). Het is zelfs mogelijk om voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek externe bureaus in te huren die tot taak hebben vragenlijsten op te stellen en de reacties op die vragenlijsten te...

Triadism.org; over triadisme in de filosofie

De Oostenrijks-Engelse filosoof Karl Popper (1902-1994) is vooral bekend geworden als wetenschapsfilosoof en heeft daarnaast veel aandacht gekregen door zijn werk op het gebied van de politieke en sociale wijsbegeerte. Zijn falsificatiebeginsel als toets voor wetenschappelijke uitspraken heeft in de wetenschapsfilosofie een vaste plaats veroverd. Bij het grote publiek is Popper vooral bekend geworden met zijn boek The Open...