Idealisme vs. realisme: een oplossing?

Door drs. Koen Stuve. De kritische filosofie van Immanuel Kant was een grote doorbraak in de filosofie. Kant heeft namelijk de tegenstelling tussen empirisme en rationalisme weten te overstijgen door te laten zien dat onze kennis niet voortkomt uit óf de ervaring óf onze verstandelijke vermogens, maar uit het samenspel. Bovendien heeft Kant laten zien dat onze kennis begrensd is. Enerzijds is het ding-an-sich voor ons niet...

Wat is het realismedebat? Realisten versus anti-re...

Wetenschappelijke kennis oefent een grote invloed uit op het dagelijks leven van de mens. Sterker nog, wetenschappelijke kennis valt niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Dat wetenschappelijke kennis instrumenteel gezien geweldig krachtig is gebleken in de praktijk, behoeft geen enkel betoog. Echter, de vraag naar wat de relatie is tussen deze kennis en de werkelijkheid waarop die kennis wordt toegepast, is...