Wat is het realismedebat? Realisten versus anti-re...

Wetenschappelijke kennis oefent een grote invloed uit op het dagelijks leven van de mens. Sterker nog, wetenschappelijke kennis valt niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Dat wetenschappelijke kennis instrumenteel gezien geweldig krachtig is gebleken in de praktijk, behoeft geen enkel betoog. Echter, de vraag naar wat de relatie is tussen deze kennis en de werkelijkheid waarop die kennis wordt toegepast, is...