Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong...

Jan Verplaetse weet op een heldere en diepgaande wijze de relatie tussen denken en ‘voelen’ op ethisch vlak met elkaar in verband te brengen. Hij onderscheidt vier zogenoemde emotiemoralen, te weten de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal en de samenwerkingsmoraal. De nadelen van deze vier moralen kunnen volgens hem worden gecorrigeerd door de rationele ethiek. Tesamen vormen deze vijf moralen de multiple...