Wat is de betekenis van het begrip ‘mens(on)waardi...

Vanaf heden is het nieuwe weblog van Stichting de HoofdZaken actief. Op dit blog zullen artikelen te lezen zijn over maatschappelijke en ethische vraagstukken bekeken vanuit het Aristonide perspectief. Hier volgt één van de artikelen die ook op het nieuwe blog is te lezen (auteur: dr. André de Vries).   Introductie Wanneer we een willekeurige krant openslaan of naar een nieuwsuitzending luisteren dan is de kans groot...