Cursus Ethiek – Instituut voor Filosofie

Normen en waarden kritisch bekeken – cursus Ethiek aangeboden door het Instituut voor Filosofie Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een hogere verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen of de privacy van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de achtergrond van...

Nieuwe site Stichting Instituut voor Filosofie

Stichting Instituut voor Filosofie te Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe website. De URL van de site luidt: http://wijsbegeerte.org/filosofie/. Instituut voor Filosofie is een stichting zonder winstoogmerk, die cursussen, lezingen, seminars en symposia organiseert op het gebied van de wijsbegeerte. De cursussen worden op verschillende locaties in Nederland gegeven en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie...

Filosofie Introductiecursus – Sept. 2011 ...

Filosofie komt voort uit verwondering, zo leert de Griekse filosoof Plato. Filosofen hebben dan ook over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen gesteld. Hoe is de verhouding tussen lichaam en geest? Wat zegt taal over de werkelijkheid? Wat geeft betekenis aan het leven van nu? Vragen die tot denken aansporen. Fundamentele vragen die raken aan politiek, economie, religie, cultuur en wetenschap. Filosofie gaat over de...