Filosofie, het onderzoeken van ideeën en begrippen...

“Onze ideeën en begrippen zijn te vergelijken met de lenzen waardoor we de wereld zien. Bij filosofie is het de lens zelf die we onderzoeken. Of u daarbij succes hebt, hangt niet af van de hoeveelheid kennis die u aan het eind bezit, maar van wat u kunt als het moeilijk wordt: als de golven van de discussie hoog oprijzen en er verwarring uitbreekt. Succes betekent dat u de consequenties van ideeën serieus neemt.” Uit: ...