Weet & durf. Filosofie aan de Schelde. Traged...

Tragedie en filosofie Antwerpen, 21 -24 Maart 2013 Jaap Gruppelaar & Ben Schomakers www.weetendurf.nl De literatuur en filosofie van de oude Grieken blijken telkens opnieuw te fascineren. Hoe modern wij ook zijn, het mensbeeld zoals dat met name in de Griekse tragedies naar voren komt, behoudt zijn relevantie, om niet te zeggen urgentie. Nietzsche (1844-1900) grijpt terug op de Grieken voor zijn ‘oneigentijdse’ gedachten...

Weet & durf. Filosofie in Frankrijk. Het prob...

Een intensieve cursus filosofie op het Franse platteland Het probleem van de politiek Chissey-en-morvant, 8-13 september 2013 Jaap Gruppelaar & Paul Juffermans www.weetendurf.nl Het ‘samenleven’ is ons mensen op het lijf geschreven. We kunnen niet anders, we willen niet anders, we kunnen niet anders willen. Geen lijfsbehoud zonder samenleving. Mensen zijn op elkaar aangewezen, hebben...

Filosofie, het onderzoeken van ideeën en begrippen...

“Onze ideeën en begrippen zijn te vergelijken met de lenzen waardoor we de wereld zien. Bij filosofie is het de lens zelf die we onderzoeken. Of u daarbij succes hebt, hangt niet af van de hoeveelheid kennis die u aan het eind bezit, maar van wat u kunt als het moeilijk wordt: als de golven van de discussie hoog oprijzen en er verwarring uitbreekt. Succes betekent dat u de consequenties van ideeën serieus neemt.” Uit: ...

Is Bewustzijn slechts een bijverschijnsel? nog een...

Door dr. P. Slurink. Volgens Jeroen van Baar (Volkskrant, opinie, zaterdag 24 september) stemt het idee van de vrije wil optimistisch, maar blijft het natuurlijk een illusie. “Het idee van een vrije wil is een resultaat van bewustzijn. We beseffen dat we bepaalde drijfveren hebben, en we realiseren ons dat we handelende organismen zijn. Maar dat betekent niet dat ons bewustzijn (slechts een lijdend voorwerp) ook een...

B. Russell; Waarheid en maatschappij

Het concept ‘waarheid’, als iets dat afhankelijk is van feiten die zich grotendeels aan beheersing door de mens onttrekken, was tot nu toe een van de middelen waarmee de filosofie de mensen wist te overtuigen van de noodzaak van een zekere nederigheid. Als deze rem op de menselijke trots wordt weggenomen betekent dat een nieuwe stap op de weg naar een bepaald soort waanzin – de machtsdronkenschap die zich binnendrong in...