Weet & durf; Filosofie in Frankrijk; Chissey-en-Mo...

Weet & durf Filosofie in Frankrijk Chissey-en-Morvan, France   9 t/m 14 september 2012   Docenten: Jaap   Gruppelaar & Paul   Juffermans Kok: Michelle Chagnot                         Filosofie in Frankrijk   www.weetendurf.nl  J.Gruppelaar@kpnplanet.nl    Een intensieve cursus filosofie op het Franse platteland   Het gewone leven en de ziel: 16e en 17e eeuwse...

Weet & durf; Filosofie in Frankrijk; Chissey-en-Mo...

Filosofie in Frankrijk Chissey-en-Morvan, France  3 – 8 juni 2012   Het geslaagde leven en het toeval: een antiek pleidooi voor de moderne tijd Docenten: Jaap   Gruppelaar & Ben   Schomakers   Kok: Michelle Chagnot                             Filosofie in Frankrijk      www.weetendurf.nl     J.Gruppelaar@kpnplanet.nl    Een intensieve cursus filosofie op het Franse...