Recensie: Fascinaties. Een intellectuele autobiogr...

Evenals in Schrikbewind der verzinsels en Wees blij dat het leven geen zin heeft toont Jaap van Heerden zich een geweldig essayist. De vijftien essays waaruit zijn nieuwe bundel is opgebouwd zijn eerder verschenen in AMC Magazine. De fascinaties van Jaap van Heerden zijn bijzonder interessant voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de psyche van de mens en uiteenlopende wijsgerige beschouwingen. Door zijn virtuoze stijl van...