Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair persp...

Bram Buunk weet met zijn boek ‘Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair perspectief op organisaties.’ de mens haarscherp met zijn natuurlijke oorsprong te confronteren. Degenen die denken dat culturen binnen bedrijven, clubs en maatschappelijke organisaties via rationele processen een zelfstandige vorm aannemen, worden vermoedelijk definitief op andere gedachten gebracht. De krachten die ten grondslag liggen aan het...