Is Bewustzijn slechts een bijverschijnsel? nog een...

Door dr. P. Slurink. Volgens Jeroen van Baar (Volkskrant, opinie, zaterdag 24 september) stemt het idee van de vrije wil optimistisch, maar blijft het natuurlijk een illusie. “Het idee van een vrije wil is een resultaat van bewustzijn. We beseffen dat we bepaalde drijfveren hebben, en we realiseren ons dat we handelende organismen zijn. Maar dat betekent niet dat ons bewustzijn (slechts een lijdend voorwerp) ook een...

Welke functie heeft de vrije wil?

Door dr. P. Slurink.  Is de vrije wil verenigbaar met het natuurwetenschappelijk wereldbeeld? Al eeuwen wordt over deze kwestie gedebatteerd en er zijn hele filosofieën ontworpen om te laten zien hoe de vrije wil toch kan samengaan met het wetenschappelijk wereldbeeld. In de filosofie staan meestal twee opvattingen tegenover elkaar. Volgens de ene is de vrije wil in strijd met het determinisme, het uitgangspunt dat het...

Evolutionaire kenleer. Hoe de evolutietheorie de k...

Door dr. P. Slurink. Filosofie wordt dikwijls geassocieerd met kenleer. Ten onrechte. De kenleer heeft er dikwijls voor gezorgd dat filosofen niet aan hun filosofie toekwamen. In die zin is de kenleer de grote valstrik van de wijsbegeerte. Toch draait vooral de moderne filosofie (de filosofie sinds de zeventiende eeuw) om de kenleer, omdat moderne filosofen vaak een behoefte hadden om met een “schone lei” te beginnen. Het...