De plaats van de ethiek in ontologieën gebaseerd o...

Inleiding In dit artikel staat de vraag naar de relatie tussen metafysica/ontologie en ethiek centraal. Gekozen is om de ‘triadistische’ metafysica van Popper, zoals deze uitgewerkt is in de driewereldentheorie, als uitgangspunt te nemen. De kracht van de driewereldentheorie is gelegen in het feit dat deze theorie alle entiteiten, en dus ook de ethiek, een plaats geeft in één samenhangend geheel. In de poging om de...