Is Bewustzijn slechts een bijverschijnsel? nog een...

Door dr. P. Slurink. Volgens Jeroen van Baar (Volkskrant, opinie, zaterdag 24 september) stemt het idee van de vrije wil optimistisch, maar blijft het natuurlijk een illusie. “Het idee van een vrije wil is een resultaat van bewustzijn. We beseffen dat we bepaalde drijfveren hebben, en we realiseren ons dat we handelende organismen zijn. Maar dat betekent niet dat ons bewustzijn (slechts een lijdend voorwerp) ook een...

Evolutionaire kenleer. Hoe de evolutietheorie de k...

Door dr. P. Slurink. Filosofie wordt dikwijls geassocieerd met kenleer. Ten onrechte. De kenleer heeft er dikwijls voor gezorgd dat filosofen niet aan hun filosofie toekwamen. In die zin is de kenleer de grote valstrik van de wijsbegeerte. Toch draait vooral de moderne filosofie (de filosofie sinds de zeventiende eeuw) om de kenleer, omdat moderne filosofen vaak een behoefte hadden om met een “schone lei” te beginnen. Het...

Het uitdrukken van emoties bij mens en dier.

Deze vertaling (2009) van The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) is een zeer toegankelijk boek waarin Darwin prachtige beschrijvingen geeft van gedragingen en gelaatsuitdrukkingen die voorkomen bij mensen en dieren. Daarnaast laat hij zien welke onderliggende fysiologie betrokken is bij de totstandkoming van gelaatsuitdrukkingen. Dit boek van Darwin is nog altijd belangrijk wanneer het gaat om het...