Nieuwe site Stichting Instituut voor Filosofie

Stichting Instituut voor Filosofie te Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe website. De URL van de site luidt: http://wijsbegeerte.org/filosofie/. Instituut voor Filosofie is een stichting zonder winstoogmerk, die cursussen, lezingen, seminars en symposia organiseert op het gebied van de wijsbegeerte. De cursussen worden op verschillende locaties in Nederland gegeven en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie...