Cursus Ethiek – Instituut voor Filosofie

Normen en waarden kritisch bekeken – cursus Ethiek aangeboden door het Instituut voor Filosofie Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een hogere verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen of de privacy van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de achtergrond van...