Wetenschappelijke / academische artikelen. (Per artikel zal worden aangegeven of dit ‘peer reviewed’ is voor publicatie.)

Jankers en kanjers, maagden en hoeren, Griekse vad...

Door: Joyce Pijnenburg, MA joyce.pijnenburg@uva.nl http://nl.linkedin.com/pub/joyce-pijnenburg/71/40b/392/   In haar veelbesproken stuk in NRC[1] stelt Paulien Derwort dat er een zogenaamde “echte vrouw” is of in ieder geval kan zijn, en dat die echte vrouw een “echte man” wil, een man die uit het Nederlandse culturele landschap aan het verdwijnen is. Ook stelt ze dat die echte vrouw, als ze die echte man voor zich...

Het filosofisch consult, methodiek en denkgereedsc...

Filosofisch consulenten zijn al geruime tijd verdeeld ten aanzien van de vraag of het hanteren van een methodiek voor het filosofisch consulentschap gewenst is. Vorig jaar viel over deze kwestie in het wetenschappelijk artikel “Filosofisch consulentschap: zwarte doos van pandora?”, geschreven door Katrien Schaubroeck en Jens De Vleminck, het volgende te lezen: “Het filosofisch consulentschap kan geen lang noch een...

Thesis: “Evolving to the Profession of Being...

        Author: Farida Nabibaks. Evolving to the Profession of Being Human. An Individual Philosophical or Spiritual Practice as the Future for Philosophy Foreword   Writing this thesis has become the major activity that has kept me occupied for the last two years. Even when I was not writing, the central thought, however blurry and un-polished, was always haunting me. I am very grateful to have come to...

Brouwers Intuïtionisme

Door dr. J.J.C. Kuiper. Gedurende de negentiende eeuw maakte de wiskunde een snelle ontwikkeling door met spectaculaire resultaten. Een nieuwe en verrassende ontwikkeling werd bijvoorbeeld gevormd door de Verzamelingenleer van Georg Cantor, die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw het `oneindige’ aan een systematisch onderzoek onderwierp. Hij kon daarmee stellingen bewijzen die hij zelf nauwelijks te geloven...

De plaats van de ethiek in ontologieën gebaseerd o...

Inleiding In dit artikel staat de vraag naar de relatie tussen metafysica/ontologie en ethiek centraal. Gekozen is om de ‘triadistische’ metafysica van Popper, zoals deze uitgewerkt is in de driewereldentheorie, als uitgangspunt te nemen. De kracht van de driewereldentheorie is gelegen in het feit dat deze theorie alle entiteiten, en dus ook de ethiek, een plaats geeft in één samenhangend geheel. In de poging om de...

Van filosoof tot filosofisch consulent

Het filosofisch consulentschap blijkt in de praktijk allerlei gezichten aan te kunnen nemen. Gemeenschappelijk aan de verschillende filosofische consultatiepraktijken is dat de houders van deze praktijken mee willen denken met de mensen die zich melden in hun praktijk; mensen die ondersteuning zoeken bij het oplossen van de puzzels waarmee ze geconfronteerd worden in hun leven. De grondlegger van het filosofisch...