Nieuwe website van Stichting de Hoofdzaken is in de lucht!

Nieuwe website van Stichting de Hoofdzaken is in de lucht!

Bezoekers van www.hoofdzaken.org treffen de vernieuwde website aan van Stichting de Hoofdzaken. De site nodigt uit om kennis te maken met de Aristonide methodiek waarmee de filosofisch consulenten werken die deelnemen aan de stichting. De Aristonide methodiek is ontwikkeld door dr. Eite Veening en is beschreven in het Klein Handboek Filosofische consultatie volgens de Aristonide methodiek. Kenmerkend voor deze methode is dat het denken van de klant centraal staat en volledig wordt gerespecteerd. De filosofisch consulent heeft tot taak mee te denken met de denkpuzzel(s) waarmee de klant zich geconfronteerd weet. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar een aangepaste of nieuwe intellectuele verblijfplaats voor de klant.

Bezoekers van de site hebben gelegenheid om kennis te maken met de filosofisch consulenten en informatie te vinden over het bestuur, deelnemers, werkwijze, teksten, relevante links, contact en actuele kwesties. Daarnaast kunnen ze ook het blog bezoeken waarop teksten te lezen zijn over maatschappelijke thema’s die worden belicht vanuit het kader van de Aristonide methodiek. Iedereen wordt uitgenodigd om over deze thema’s mee te denken. Dus bezoek de site en reageer!

Hopelijk draagt de nieuwe site bij tot het bereiken van een grotere groep mensen voor wie denkwerk een serieuze hoofdzaak is en de kwaliteit ervan willen verhogen.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57