VFP ledendag 6 april 2013

VFP ledendag 6 april 2013

10.30-12.30:  ‘master-class’ door Eite Veening, bedoeld voor iedereen die individuele filosofische gesprekken voert. Het gaat met name om communicatie en gespreksvoering.  Wie getraind wil worden moet voor een casus zorgen en liefst ook een (simulatie-)cliënt; een master-class is heel concreet. Eite is jarenlang nauw betrokken geweest bij communicatie-onderwijs in diverse opleidingen (o.a. Geneeskunde).

12.30-13.30: lunchpauze

13.30-16.30: intervisie-sessie over morele of ethische kwesties door Eite Veening. Daarbij wordt een methodiek voor ‘moreel beraad’ gebruikt waarmee het mogelijk wordt om kwesties heel precies uit te denken en te praten. Over moreel beraad publiceerde hij recent (met Menno de Bree) het boek Handleiding Moreel Beraad (van Gorcum 2012).

Locatie: ISVW Opgave uiterlijk 1 april bij Reinskje Talhout: talhout@planet.nl. Voor € 20,– kun je meedoen aan het buffet dat de ISVW verzorgt. Als je daarvan gebruik wilt maken, laat je ook dat aan Reinskje weten. De betaling willen wij graag vooraf, op bankrekening 1270099 t.n.v. Vereniging voor Filosofische Praktijk, uiterlijk een week vantevoren, i.v.m. reservering bij de ISVW.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57