De coach, de begeleider van de laatste mens?

De coach, de begeleider van de laatste mens?

“Coaches rukken op in onze maatschappij. In de literatuur over het coachen komen begrippen voor zoals ontwikkelen, begeleiden, zelfontplooiing, zelfsturing, autonomie en authenticiteit. Deze begrippen worden vaak als vanzelfsprekendheden geponeerd, zelden verduidelijkt en bijna nooit op een doordachte wijze gedefinieerd en onderbouwd. Het is de vraag in hoeverre deze vaagheid tot paradoxen leidt die de coachee onder het motto van zelfsturing juist tot een aanpassing verleiden in een neoliberale context. Filosofische reflectie over het coachen, en deze Januskop ervan, ontbreekt.” – R.H.J. Wolbink.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57