Wetenschapsfilosofie in veelvoud – Victor van den Bersselaar

Wetenschapsfilosofie in veelvoud – Victor van den Bersselaar

Dit boek onderscheidt zich van veel andere inleidingen in de wetenschapsfilosofie door niet alleen de natuurwetenschappen als uitgangspunt te nemen maar de geestes-, mens- en maatschappijwetenschappen een gelijkwaardige positie toe te kennen. Daarnaast is het zeer geschikt als startpunt voor reflectie op de academische beroepspraktijk. Het boek draagt dan ook niet voor niets de ondertitel Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen.

Het boek is opgezet aan de hand van een zestal onderzoeksdomeinen, te weten het domein van de feiten, het domein van de beleving, het domein van de betekenissen, het domein van de regels, het domein van de begrippen en het domein van de belangen. Het argument van de auteur om deze structuur aan te houden en niet alle wetenschappen apart te behandelen luidt als volgt: “Ook een grove indeling in exacte wetenschappen, geesteswetenschappen en mens- en maatschappijwetenschappen is niet bevorderlijk voor de systematiek van een inleiding, omdat de structuur van het onderzoek binnen afzonderlijke wetenschappen zich niet tot zo’n eenvoudige indeling laat herleiden. De geschiedwetenschap bijvoorbeeld mag dan tot de geesteswetenschappen gerekend worden en historisch onderzoek voor een belangrijk deel bestaan uit het interpreteren van bronnen, dat sluit het gebruik van empirische onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van demografische ontwikkelingen, niet uit.”. De auteur, zich duidelijk bewust van de complexiteit om wetenschappen te systematiseren en te karakteriseren, slaagt erin een evenwichtige behandeling te geven van de empirisch-analytische wetenschapstheorie, de fenomenologie, de hermeneutiek, taal- en handelingstheorie, de dialectiek en de sociale en (ir)rationele aspecten van wetenschapsbeoefening.

Plezierig aan dit boek is dat er niet alleen sprake is van een theoretische reflectie op het wetenschapsbedrijf maar dat er ook ruimte is voor casuïstiek. Zo wordt er in het onderzoeksdomein van de betekenissen uitvoerig ingegaan op de motivatie om hoofddoekjes te dragen en de conflicten die het gebruik van deze hoofdbedekking met zich meebrengt. Aan de hand van deze concrete casus worden de grenzen en de kracht van de hermeneutische methode zichtbaar gemaakt.

Al met al is Wetenschapsfilosofie in veelvoud een geschikte inleiding in de algemene wetenschapstheorie voor diegenen die zich niet op voorhand door de natuurwetenschappen de wet willen laten voorschrijven en hun blikveld niet willen beperken tot de empirisch-analytische wetenschapsbeoefening.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57