Weet & durf; Filosofie in Frankrijk; Chissey-en-Mo...

Weet & durf Filosofie in Frankrijk Chissey-en-Morvan, France   9 t/m 14 september 2012   Docenten: Jaap   Gruppelaar & Paul   Juffermans Kok: Michelle Chagnot                         Filosofie in Frankrijk   www.weetendurf.nl  J.Gruppelaar@kpnplanet.nl    Een intensieve cursus filosofie op het Franse platteland   Het gewone leven en de ziel: 16e en 17e eeuwse...

Weet & durf; Filosofie in Frankrijk; Chissey-en-Mo...

Filosofie in Frankrijk Chissey-en-Morvan, France  3 – 8 juni 2012   Het geslaagde leven en het toeval: een antiek pleidooi voor de moderne tijd Docenten: Jaap   Gruppelaar & Ben   Schomakers   Kok: Michelle Chagnot                             Filosofie in Frankrijk      www.weetendurf.nl     J.Gruppelaar@kpnplanet.nl    Een intensieve cursus filosofie op het Franse...

Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatiev...

Een korte boekbespreking van Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid (red. Hubert Van Belle en Jan Van der Veken).   Een prachtig product van de Belgische denkgroep ‘Worldviews’!  De denkgroep ‘Worldviews’ is, zoals op de achterzijde van het boek Nieuwheid denken is te lezen, “opgericht in 1990 onder stimulans van Leo Apostel en Jan Van der Veken en beoogt de constructie van...

Wetenschapsfilosofie in veelvoud – Victor va...

Dit boek onderscheidt zich van veel andere inleidingen in de wetenschapsfilosofie door niet alleen de natuurwetenschappen als uitgangspunt te nemen maar de geestes-, mens- en maatschappijwetenschappen een gelijkwaardige positie toe te kennen. Daarnaast is het zeer geschikt als startpunt voor reflectie op de academische beroepspraktijk. Het boek draagt dan ook niet voor niets de ondertitel Fundamenten voor onderzoek en...