Cursus: Wetenschap ter discussie – Instituut voor filosofie

Cursus: Wetenschap ter discussie – Instituut voor filosofie

Is er een probleem met ons klimaat? Geeft de getuigendeskundige in de rechtszaal de doorslag? Welk recept schrijft de dokter ons voor? Wat leren wij onze kinderen? Allemaal kwesties die worden beslecht met wetenschappelijke argumenten.

Wetenschap is belangrijk in onze samenleving. Maar zij staat ook ter discussie: Is wetenschappelijke kennis zeker? Wanneer mag kennis wetenschappelijk worden genoemd? Hebben wetenschappers eigen belangen?
In de cursus Wetenschap ter discussie wordt kritisch nagedacht over alle facetten van de wetenschap. Het uitgangspunt is dat wetenschap onlosmakelijk verbonden is met samenleving en technologie. De wetenschapsfilosofie van nu heeft oog voor de belangen van het wetenschappelijke bedrijf. Voor de verstrengeling van onderzoek en economisch gewin. Voor de ambities van de particuliere wetenschapper binnen zijn onderzoeksgroep. Maar ook voor de ethische en maatschappelijke vragen rond wetenschap en technologie. En daarnaast blijven de klassieke thema’s relevant: de geldigheid van argumenten, de eisen die men moet stellen aan experimenten, de vraag naar de overeenkomst tussen onze begrippen en de wereld, de samenhang en de verscheidenheid van de diverse wetenschappen. Aan de hand van belangrijke wetenschapstheoretici als Karl Popper, Thomas Kuhn, Michel Foucault en Bruno Latour krijgt u inzicht in de vooronderstellingen, methoden en resultaten van de wetenschappen. Onmisbaar voor wie goed geïnformeerd wil zijn.

Praktische informatie Colleges: 8 wekelijkse bijeenkomsten Data: eind januari – begin april 2012 Cursusmateriaal: Wetenschapsfilosofie in veelvoud: fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen. Auteur: Victor van den Bersselaar. Uitgeverij Coutinho, Bussum 2007 (zelf aan te schaffen door cursist). Docenten: o.a. dr. André de Vries. Locatie: Zwolle.

 

Voor meer informatie over het Instituut voor filosofie, zie http://wijsbegeerte.org/filosofie/.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57