Cursus: Wetenschap ter discussie – Instituut...

Is er een probleem met ons klimaat? Geeft de getuigendeskundige in de rechtszaal de doorslag? Welk recept schrijft de dokter ons voor? Wat leren wij onze kinderen? Allemaal kwesties die worden beslecht met wetenschappelijke argumenten. Wetenschap is belangrijk in onze samenleving. Maar zij staat ook ter discussie: Is wetenschappelijke kennis zeker? Wanneer mag kennis wetenschappelijk worden genoemd? Hebben wetenschappers...