Bestuurswisseling Stichting de Hoofdzaken

Bestuurswisseling Stichting de Hoofdzaken

Stichting De Hoofdzaken is een organisatie van een landelijke groep filosofisch consulenten die op een vergelijkbare manier hun praktijk uitoefenen en die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun werk.
In de aangesloten praktijken (de deelnemers) staan filosofische consulten aan klanten (personen of groepen of organisaties) centraal; andere vormen van filosofiebeoefening zoals lezingen en cursussen en socratische gesprekken vallen niet binnen onze organisatie al worden die wel vanuit een deel van de aangesloten praktijken aangeboden.

Stichting De Hoofdzaken heeft onlangs een bestuurswisseling ondergaan. De nieuwe samenstelling van de stichting ziet er als volgt uit:

 

Bestuur

- dhr. dr. André de Vries, voorzitter

- mevr. dr. Reinskje Talhout, penningmeester

- dhr. drs. Frank Vandendries, secretaris

 

Overige leden en advies

- dhr. dr. Eite Veening

- dhr. drs. Bauke Zijlstra

- mevr. drs. Sanne van der Hout

- dhr. drs. Wim van der Vlist

- mevr. drs. Yvonne Verweij

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor de stichting.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57