Is Bewustzijn slechts een bijverschijnsel? nog een...

Door dr. P. Slurink. Volgens Jeroen van Baar (Volkskrant, opinie, zaterdag 24 september) stemt het idee van de vrije wil optimistisch, maar blijft het natuurlijk een illusie. “Het idee van een vrije wil is een resultaat van bewustzijn. We beseffen dat we bepaalde drijfveren hebben, en we realiseren ons dat we handelende organismen zijn. Maar dat betekent niet dat ons bewustzijn (slechts een lijdend voorwerp) ook een...

Bestuurswisseling Stichting de Hoofdzaken

Stichting De Hoofdzaken is een organisatie van een landelijke groep filosofisch consulenten die op een vergelijkbare manier hun praktijk uitoefenen en die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun werk. In de aangesloten praktijken (de deelnemers) staan filosofische consulten aan klanten (personen of groepen of organisaties) centraal; andere vormen van filosofiebeoefening zoals lezingen en cursussen en socratische...

Nieuwe site Stichting Instituut voor Filosofie

Stichting Instituut voor Filosofie te Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe website. De URL van de site luidt: http://wijsbegeerte.org/filosofie/. Instituut voor Filosofie is een stichting zonder winstoogmerk, die cursussen, lezingen, seminars en symposia organiseert op het gebied van de wijsbegeerte. De cursussen worden op verschillende locaties in Nederland gegeven en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie...

Dick Swaab

Het product van de interactie van al die miljarden zenuwcellen is onze ‘geest’.  ((Uit: Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot alzheimer (2010) – p. 24) De moleculaire bouwstenen van het leven zijn in principe te synthetiseren, en de hypothese is dat als alle noodzakelijke moleculen op de juiste wijze bijeengebracht worden, het leven als een emergente, nieuwe eigenschap ontstaat. (Uit: Wij zijn ons brein. Van...