‘Ik ben, ik besta.’- Descartes

Citaat uit Meditaties van René Descartes. Uitgave Boom Meppel/Amsterdam. Tweede druk. Vertaling Wim van Dooren. (Nummer II; Over de aard van de menselijke geest; dat deze beter te kennen is dan het lichaam.) “Maar hoe weet ik nu dat er toch niet iets bestaat, dat anders is dan alles wat ik al bekeken heb? Iets, dat niet de minste aanleiding biedt om eraan te twijfelen? Bestaat er niet een God, of hoe ik die eventueel...

Wat is de betekenis van het begrip ‘mens(on)waardi...

Vanaf heden is het nieuwe weblog van Stichting de HoofdZaken actief. Op dit blog zullen artikelen te lezen zijn over maatschappelijke en ethische vraagstukken bekeken vanuit het Aristonide perspectief. Hier volgt één van de artikelen die ook op het nieuwe blog is te lezen (auteur: dr. André de Vries).   Introductie Wanneer we een willekeurige krant openslaan of naar een nieuwsuitzending luisteren dan is de kans groot...