Instituut voor Filosofie‏ Summerschool: Karl Popper versus Thomas Kuhn, twee botsende visies op wetenschap

Instituut voor Filosofie‏ Summerschool: Karl Popper versus Thomas Kuhn, twee botsende visies op wetenschap

In dit seminar maakt u kennis met twee van de meest invloedrijke filosofen uit de wetenschapsfilosofie: Karl Popper (1902-1994) en Thomas Kuhn (1922-1996). Beiden ontwikkelen een radicale filosofie in antwoord op de vraag wat wetenschappelijke kennis is.

De wetenschapsfilosofie begint rond het jaar 1900 in Wenen. Een grote groep invloedrijke filosofen en wetenschappers streeft er gezamenlijk naar het ideaal van ‘zuivere wetenschap’. Ook Karl Popper schuift regelmatig aan bij de discussies van de zogeheten Wiener Kreis. Zijn ideeën over het falsificatiebeginsel, ‘kritisch rationalisme’ en de mogelijkheid tot de evolutionaire groei van kennis geven een fundamentele draai aan het denken over wetenschap. U maakt er uit eerste hand kennis mee: via teksten van Popper zelf.

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw zetten nieuwe wetenschapsfilosofen zich af tegen het popperiaanse denken. De meest markante onder hen is Thomas Kuhn. Hij plaatst de wetenschap in een historisch-sociologisch kader. Wetenschappers beschrijven niet een wereld, ze scheppen er zelf één: wetenschap moeten we volgens Kuhn opvatten als een sociaal construct. Centrale begrippen in zijn denken zijn crisis en revolutie, realisme en instrumentalisme, relativisme en paradigmawisseling. Ook Kuhns opvattingen leert u kennen via teksten van hemzelf.

Aan het einde van het seminar bent u in staat om aan de hand van Popper en Kuhn kritisch te reflecteren op de aard, structuur en legitimiteit van wetenschap als rationele vorm van kennisverwerving.

Collegevorm
Cursisten dragen actief bij aan de colleges. Teksten worden gezamenlijk bestudeerd.

Literatuur (zelf aan te schaffen):
- Karl Popper, De groei van kennis, Uitgeverij Boom 2002.
- Thomas Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revoluties, Uitgeverij Boom 2003.
- A.F. Chalmers, Wat heet wetenschap, Uitgeverij Boom 2000 (aanbevolen; niet verplicht).

Docent: dr. André de Vries

Cursusgeld: 185,-

Plaats & locatie: Instituut voor Filosofie, Ruysdaelstraat 49A1-G, 5e etage, Amsterdam

Colleges: 5 wekelijkse bijeenkomsten

Dag & tijd: Dinsdag 10.30-12.30 uur

Collegedata: 14 juni, 21 juni, 28 juni, 25 juli en 12 juli 2011

Deelnemers: 15 personen maximaal


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57