B. Russell; Waarheid en maatschappij

B. Russell; Waarheid en maatschappij

Het concept ‘waarheid’, als iets dat afhankelijk is van feiten die zich grotendeels aan beheersing door de mens onttrekken, was tot nu toe een van de middelen waarmee de filosofie de mensen wist te overtuigen van de noodzaak van een zekere nederigheid. Als deze rem op de menselijke trots wordt weggenomen betekent dat een nieuwe stap op de weg naar een bepaald soort waanzin – de machtsdronkenschap die zich binnendrong in de filosofie van Fichte, en waarvoor de moderne mens, of hij nu filosoof is of niet, maar al te ontvankelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat dit gif het grootste gevaar is van onze tijd, en dat elke filosofie die, hoezeer ook onbedoeld, daaraan een bijdrage levert, het gevaar van een ongekende maatschappelijke ramp doet toenemen. (B. Russell, Geschiedenis van de westerse filosofie, 1990 [1961], p. 856.)


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57