Instituut voor Filosofie‏ Summerschool: Karl Poppe...

In dit seminar maakt u kennis met twee van de meest invloedrijke filosofen uit de wetenschapsfilosofie: Karl Popper (1902-1994) en Thomas Kuhn (1922-1996). Beiden ontwikkelen een radicale filosofie in antwoord op de vraag wat wetenschappelijke kennis is. De wetenschapsfilosofie begint rond het jaar 1900 in Wenen. Een grote groep invloedrijke filosofen en wetenschappers streeft er gezamenlijk naar het ideaal van ‘zuivere...

B. Russell; Waarheid en maatschappij

Het concept ‘waarheid’, als iets dat afhankelijk is van feiten die zich grotendeels aan beheersing door de mens onttrekken, was tot nu toe een van de middelen waarmee de filosofie de mensen wist te overtuigen van de noodzaak van een zekere nederigheid. Als deze rem op de menselijke trots wordt weggenomen betekent dat een nieuwe stap op de weg naar een bepaald soort waanzin – de machtsdronkenschap die zich binnendrong in...

Aristoteles; Rhetorika

De eerste eigenschap van stijl is helderheid. Lees verder: Geen gerelateerde artikelen.

De plaats van de ethiek in ontologieën gebaseerd o...

Inleiding In dit artikel staat de vraag naar de relatie tussen metafysica/ontologie en ethiek centraal. Gekozen is om de ‘triadistische’ metafysica van Popper, zoals deze uitgewerkt is in de driewereldentheorie, als uitgangspunt te nemen. De kracht van de driewereldentheorie is gelegen in het feit dat deze theorie alle entiteiten, en dus ook de ethiek, een plaats geeft in één samenhangend geheel. In de poging om de...