Lezing ‘Wat is waarheid ?’ in Arnhem (Boekhandel Selexyz)

Lezing ‘Wat is waarheid ?’ in Arnhem (Boekhandel Selexyz)

Lezing ‘Wat is waarheid ?’ op 21 april 2011 door dr. André de Vries. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: boekhandel Selexyz (op de eerste etage), Jansplein 6811 GD, Arnhem.

Wat is waarheid?

Wanneer mensen beweringen uiten hebben ze doorgaans de intentie om door het uiten van die beweringen aanspraak te maken op waarheid. (On)ware beweringen zijn mogelijk op te vatten als taalhandelingen, handelingen die door het doen van uitlatingen een verandering teweegbrengen. Ze kunnen de nodige wetenschappelijke, maatschappelijke en/of persoonlijke consequenties hebben. Dit is voldoende reden om stil te staan bij de vraag wat we bedoelen met (on)waarheid.

Een theorie over waarheid wil niet een methode zijn om er achter te komen welke beweringen waar zijn. Ze wil onze notie van waarheid analyseren en een definitie geven van waarheid. Bij de analyse van de notie waarheid kunnen de volgende vragen rijzen: Is een bewering waar dan en slechts dan als hij zegt wat in de werkelijkheid het geval is? Is een bewering waar dan en slechts dan als hij coherent is met een systeem van andere uitspraken? Is een bewering waar dan en slechts dan als ieder vrij mens met die bewering kan instemmen? Is de waarheid van beweringen gebonden aan de tijd waarin die beweringen gedaan worden? Zijn beweringen alleen waar als ze een instrumentele waarde hebben? Of zijn alleen geopenbaarde waarheden waar? Wat is waarheid?


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57