Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair perspectief op organisaties.

Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair perspectief op organisaties.

Bram Buunk weet met zijn boek ‘Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair perspectief op organisaties.’ de mens haarscherp met zijn natuurlijke oorsprong te confronteren. Degenen die denken dat culturen binnen bedrijven, clubs en maatschappelijke organisaties via rationele processen een zelfstandige vorm aannemen, worden vermoedelijk definitief op andere gedachten gebracht. De krachten die ten grondslag liggen aan het overleven en de voortplanting van de mens gedurende zijn ontstaansgeschiedenis, blijken nog altijd in sterke mate verantwoordelijk te zijn voor gedragingen van mensen in groepsverband. Het gebruik van statussymbolen, imponeergedrag, roddelen, pesten, coalitievorming etc., het zijn allemaal gedragingen die door Bram Buunk verklaard kunnen worden binnen een evolutionair psychologisch kader. Echter, een gevoel dat de kritische lezer kan bekruipen is dat veel te veel lijkt te kunnen worden verklaard vanuit de evolutionaire psychologie. De kritiek van Karl Popper op de psychoanalyse van Freud, nl. dat deze theorie niet falsifieerbaar is en dus niet wetenschappelijk zou zijn, is wellicht ook toepasbaar op de status van de evolutionaire psychologie. Dit neemt niet weg dat ‘Oerdriften op de werkvloer.’ toch leerzaam en bijzonder leuk is om te lezen.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57