Cursus filosofie in Frankrijk: Lotsaanvaarding en levenskunst

Cursus filosofie in Frankrijk: Lotsaanvaarding en levenskunst

Onder leiding van de docenten prof. dr. Joep Dohmen en mr. dr. Jaap Gruppelaar wordt u in de gelegenheid gesteld in Frankrijk na te denken over de vraag ‘Hoe te leven?’. Zelf zeggen ze hier het volgende over:

“Filosofie is in de Grieks-Latijnse Oudheid geen abstracte theorie of tekstuitleg, maar een praktische wetenschap. In de scholen van de filosofen leert men ‘geestelijke oefeningen’ in praktijk brengen. Deze praktijk heet askesis (exercitium spirituale). Askesis staat niet voor ‘onthouding’, maar voor levenskunst. Men kan bij de filosofen terecht als men wil ‘leren leven’. Maar het leven is geen bijzaak en de filosofie dus geen bijles. Oogmerk van het lesprogramma is niets minder dan een ‘bekering’ oftewel heel anders gaan leven. Een leven geplaagd door allerlei ‘onechtheid’ en ‘onbewustheid’ moet worden ingewisseld voor het rijke bestaan (het ‘goede leven’) van een waakzame en vastberaden mens.”. En verder:

“Het programma van de cursus is erop gericht de dynamiek van lotsaanvaarding en levenskunst inzichtelijk te maken: goed leven én openstaan voor het lot en het leven (en lot) van anderen. Uiteraard wordt ook ingegaan op primaire klassieke teksten. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe zelfkennis zich verhoudt tot de instructieve macht van anderen (de morele imperatieven van opvoeders en de staat) en welke oefeningen men hanteerde. In dit verband is het interessant te onderzoeken hoe de naar ‘buiten’ gerichte zelfbeheersing van de klassieken zich verhoudt tot het vroegmoderne politieke appèl tot zelfbeheersing. Ook staan wij stil bij de vraag waarom er juist nu – in de laatmoderne tijd – zoveel aandacht is voor de praktische insteek van de klassieke filosofie en de opleving daarvan in de vroegmoderne tijd. Tenslotte zullen wij niet vergeten het mes in eigen vlees te steken en de therapeutische pretentie van de filosofie bespreken. Ter voorbereiding op de cursus krijgt u een syllabus toegestuurd. Het sociale programma voorziet in een tweetal films die raken aan onderwerpen uit de cursus. Ook de wandelingen en de maaltijden zijn thematisch verantwoord.”.

Ingezonden door mr. dr. Jaap Gruppelaar.

Voor meer informatie, zie de agenda/evenementen van World for Thinkers of ga direct naar http://www.weetendurf.nl/.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57