Betrouwbare kennis

Betrouwbare kennis

Met behulp van de 8 CD’s van het hoorcollege Betrouwbare kennis, gegeven door prof. dr. mr. Herman Philipse, kan de luisteraar kennis opdoen over de wetenschapsfilosofie in historisch perspectief. Op zeer gestructureerde wijze behandelt Philipse de grote thema’s uit de wetenschapsfilosofie zoals axiomatisch-deductief versus inductief redeneren, de confirmatie van theorieën, het falsificatiebeginsel als demarcatiecriterium van wetenschap, de unificatie van wetenschappen en het wetenschappelijk realisme-debat. Om deze thematiek recht te doen maakt hij zeer regelmatig uitstapjes naar het (verre) verleden waarin onze filosofische voorvaderen zich hebben uitgelaten over de status, de aard en de betrouwbaarheid van wetenschap.

Zoals Philipse ook al in eerdere hoorcolleges die op audio-cd verschenen zijn heeft aangetoond, blijkt hij een begenadigd spreker te zijn. Niet alleen de spannende structuur van zijn betoog houdt de aandacht van de luisteraar vast, maar ook zijn argumentatieve stijl bij het presenteren van het materiaal zorgt ervoor dat de luisteraar bij de les blijft. (De luisteraar kan daarbij ook nog eens genieten van een spreker die in grammaticaal opzicht uitsluitend correcte zinnen weet te produceren.)

Ofschoon het uiteraard niet haalbaar is om alle aangeroerde thema’s uitputtend te behandelen binnen de beschikbare tijd, is een kritische noot ten aanzien van de afronding van het college toch op zijn plaats. De wijze waarop Philipse tot zijn persoonlijke positie komt in het realisme-debat, nl. de positie die wordt afgekort tot N(atural) O(ntological) A(ttitude) en ontwikkeld is door Fine, is wel erg gemakkelijk. Met behulp van één filosofisch argument, te weten ‘pessimistische/optimistische meta-inductie over de wetenschapsgeschiedenis’, zeker niet het sterkste argument in de controverse, meent hij het realisme-debat als niet-interessant en overbodig terzijde te kunnen schuiven. Hoewel het slot gemakkelijk als een anti-climax kan worden ervaren doet het verder niets af aan een aantal uren puur filosofisch luistergenot; meer dan de moeite van het beluisteren en overdenken waard.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57