Betrouwbare kennis

Met behulp van de 8 CD’s van het hoorcollege Betrouwbare kennis, gegeven door prof. dr. mr. Herman Philipse, kan de luisteraar kennis opdoen over de wetenschapsfilosofie in historisch perspectief. Op zeer gestructureerde wijze behandelt Philipse de grote thema’s uit de wetenschapsfilosofie zoals axiomatisch-deductief versus inductief redeneren, de confirmatie van theorieën, het falsificatiebeginsel als...

Plato

Liefde is een ernstige vorm van krankzinnigheid. Lees verder: Geen gerelateerde artikelen.

Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair persp...

Bram Buunk weet met zijn boek ‘Oerdriften op de werkvloer. Een evolutionair perspectief op organisaties.’ de mens haarscherp met zijn natuurlijke oorsprong te confronteren. Degenen die denken dat culturen binnen bedrijven, clubs en maatschappelijke organisaties via rationele processen een zelfstandige vorm aannemen, worden vermoedelijk definitief op andere gedachten gebracht. De krachten die ten grondslag liggen aan het...

Cursus filosofie in Frankrijk: Lotsaanvaarding en ...

Onder leiding van de docenten prof. dr. Joep Dohmen en mr. dr. Jaap Gruppelaar wordt u in de gelegenheid gesteld in Frankrijk na te denken over de vraag ‘Hoe te leven?’. Zelf zeggen ze hier het volgende over: “Filosofie is in de Grieks-Latijnse Oudheid geen abstracte theorie of tekstuitleg, maar een praktische wetenschap. In de scholen van de filosofen leert men ‘geestelijke oefeningen’ in praktijk brengen. Deze...

Filosofisch consulent; een beroep in opkomst.

Op ieder feestje komt het weer naar voren: interessant die filosofie, maar wat kan je er eigenlijk mee? Vaak maak ik me er met een kwinkslag vanaf, om snel op een ander onderwerp over te gaan. Maar de vraag blijft knagen. Ja, je kunt bij de overheid gaan werken of in de journalistiek, als academicus of bij een uitgeverij: erg eenduidig wordt je beroepsperspectief echter nooit. Een mogelijkheid die weinig genoemd wordt is het...