Cursus filosofie in Frankrijk; metafysica en moderniteit

Cursus filosofie in Frankrijk; metafysica en moderniteit
Onder leiding van de docenten mr. dr. Jaap Gruppelaar en dr. Paul Juffermans wordt u in de gelegenheid gesteld om in Frankrijk na te denken over de moderniteit als leerstuk. Zelf beweren ze daar het volgende over:
“Het filosofische leerstuk van de moderniteit heeft zijn onschuld en eenvoud verloren. Het moderne zelfbeeld blijkt meerzinnig en problematisch. De lastige moderniteit is het onderwerp van deze cursus. Aan de orde is eerst de vraag wat in naam van die moderniteit wordt opgegeven: de metafysica. Wat is metafysica en wat betekent zij voor het zelfbegrip? Is er voor ons speelruimte in een wereld die ‘orde’ is, die ‘in orde’ is? M. Nussbaum maakt duidelijk dat men in de oudheid juist veel te stellen had met ambivalentie, toeval en tragiek. Nussbaums essay over Antigone behandelen wij in de leesbijeenkomst. Ook besteden wij aandacht aan de vraag of een metafysica onder moderne voorwaarden denkbaar is. Was Spinoza modern en metafysicus?
Uitgebreid gaan wij in op de manier waarop diverse filosofen ‘het project van de modernen’
(Habermas) definiëren, beschrijven en waarderen. Vraag is dus wat zij onder moderniteit
verstaan? Op welke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen vestigen zij de aandacht?
Welke betekenis en rol kennen zij toe aan het individu? Hoe waarderen zij de uitkomst van de
moderniteit: crisis, einde of nieuw begin? Ten slotte gaat de aandacht uit naar de nieuwe
mogelijkheden voor een metafysica die zich volgens sommigen in de laat-moderne tijd
voordoen. Daarnaast bezien wij of wij met een portie vitale scepsis misschien toch gewoon
modern kunnen blijven. Vergeet niet: ‘De logica is weliswaar onverbiddelijk,
maar een mens, die leven wil, weerstaat zij niet.’ (F. Kafka)
Voor onze uiteenzettingen maken wij gebruik van het werk van (o.a.) M. Heidegger, J.
Habermas, M. Foucault, Ch. Taylor en (zoals gezegd) M. Nussbaum. Ter voorbereiding op de
cursus krijgt u een syllabus toegestuurd. Het sociale programma voorziet in twee films die
raken aan onderwerpen uit de cursus. Ook de wandelingen zijn thematisch verantwoord.”.

 

Zie voor meer informatie de agenda/evenementen van World for Thinkers of ga direct naar http://www.weetendurf.nl/.

Ingezonden door mr. dr. Jaap Gruppelaar.

Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57