WorldforThinkers.com; een nieuwe site!

WorldforThinkers.com; een nieuwe site!

De site WorldforThinkers.com is een nieuwe site en heeft tot doel haar bezoekers te informeren en te stimuleren op het gebied van de wijsbegeerte. Door het aanbod van artikelen, boeken, recensies, een agenda etc. kunnen lezers zich verdiepen in een breed scala van wijsgerige onderwerpen.

Daarnaast biedt WorldforThinkers.com de mogelijkheid om actief deel te nemen aan discussies en het geven van reacties op stellingen en artikelen. Ze dient dus ook als platform voor het uitwisselen van gedachten. Het merendeel van de producten en diensten die door WorldforThinkers.com wordt aangeboden is vrij toegankelijk.

Gekozen is om de eerste reeks artikelen over één thema te laten gaan, nl. het thema waarheid. Veel leesplezier toegewenst!


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57