Tarski, Popper en waarheid

Tarski, Popper en waarheid

Vaak wordt de correspondentietheorie van de waarheid gezien als een theorie die stelt dat ware zinnen corresponderen met feiten; een zin is waar als hij een feit meedeelt. Maar wat zijn feiten?

“Het heet dat de waarheid van ‘Sneeuw is wit’ afhankelijk is van het feit dat sneeuw wit is. De ware zin ‘Sneeuw is wit’ correspondeert met het feit dat sneeuw wit is. De zin ‘Sneeuw is wit’ is waar dan en slechts dan als het een feit is dat sneeuw wit is. Zo hebben we het feit, verzonnen verdichtsel als het is, in een hoek gedreven waar we het de genadeslag kunnen toebrengen. De combinatie ‘het is een feit dat’ is loos en kan worden weggelaten: ‘Het is een feit dat sneeuw wit is’ wordt dan teruggebracht tot ‘Sneeuw is wit’. Onze verklaring van de waarheid van ‘Sneeuw is wit’ in termen van feiten komt nu neer op: ‘Sneeuw is wit’ is waar dan en slechts dan als sneeuw wit is.

Dit is, zoals Tarski stelde, het betekenisvolle restant van de correspondentietheorie van de waarheid. Waarheid toeschrijven aan de zin is witheid toeschrijven aan sneeuw. Toeschrijving van waarheid aan ‘Sneeuw is wit’ betekent gewoon het weghalen van de aanhalingstekens en zeggen dat sneeuw wit is. Waarheid is ontaanhaling.” (Quine, Quiddities).

Popper reageerde in zijn autobiografie als volgt op de analyse van Tarski:

“…. Niettemin was duidelijk dat we van de analyse van Tarski konden leren, hoe we, met enige zorgvuldigheid, het waarheidsbegrip in het dagelijks taalgebruik kunnen toepassen en hoe we het in zijn gewone betekenis kunnen gebruiken: als correspondentie met de feiten. Ik kwam uiteindelijk tot de volgende conclusie: Wat Tarski gedaan had, was laten zien dat als we eenmaal het onderscheid tussen een objecttaal en een (semantische) metataal (een taal waarin we over uitspraken en over feiten kunnen spreken) begrepen hadden, het niet erg moeilijk meer was te begrijpen hoe een uitspraak met een feit in overeenstemming kan zijn.”.

Wellicht denkt u hier zelf anders over…..


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57