Het uitdrukken van emoties bij mens en dier.

Het uitdrukken van emoties bij mens en dier.

Deze vertaling (2009) van The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) is een zeer toegankelijk boek waarin Darwin prachtige beschrijvingen geeft van gedragingen en gelaatsuitdrukkingen die voorkomen bij mensen en dieren. Daarnaast laat hij zien welke onderliggende fysiologie betrokken is bij de totstandkoming van gelaatsuitdrukkingen. Dit boek van Darwin is nog altijd belangrijk wanneer het gaat om het evolutionaire continuüm tussen mens en dier aan te tonen. Ook mag de inhoud van Darwin’s werk thans niet ontbreken in het debat over nature (aanleg) versus nurture (omgeving); een debat waarin de vraag naar de aard van de mens centraal staat. Het laat namelijk op overtuigende wijze zien dat het menselijk gedrag het resultaat is van aanleg EN omgeving. Terecht merkt Chris Buskes,  de auteur van het fraaie voorwoord, op dat het in de praktijk moeilijk is te bepalen welke eigenschappen van de mens nu aangeboren zijn en welke precies zijn aangeleerd. Doorgaans gaat het om een samenspel van beide factoren: ‘Maar wat onze emoties betreft, en de gelaatsuitdrukkingen die we erbij vertonen, moeten we met Darwin constateren dat ze diep en onlosmakelijk in onze menselijke natuur zijn verankerd, alle culturele variatie ten spijt.’. Deze constatering ondergraaft een radicaal cultuurrelativisme zonder het kleurrijke palet van menselijke gedragingen uit het oog te verliezen. Het boek Het uitdrukken van emoties bij mens en dier is een aanrader voor een breed publiek en voor een ieder die iets wil leren over onze aard en oorsprong.


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57