Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal.

Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal.

Jan Verplaetse weet op een heldere en diepgaande wijze de relatie tussen denken en ‘voelen’ op ethisch vlak met elkaar in verband te brengen. Hij onderscheidt vier zogenoemde emotiemoralen, te weten de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal en de samenwerkingsmoraal. De nadelen van deze vier moralen kunnen volgens hem worden gecorrigeerd door de rationele ethiek. Tesamen vormen deze vijf moralen de multiple moralities approach van ons (im)moreel doen en laten. Verplaetse leunt bij zijn onderzoek op recente neurowetenschappelijke ontwikkelingen. Op overtuigende wijze laat hij zien dat moraal diep verankerd is in het lichaam van de mens. Stoffen die van grote invloed zijn op het menselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld cortisol en oxytocine, krijgen de juiste hoeveelheid aandacht in het boek van Verplaetse. Zoals in het voorwoord van Johan Braeckman valt te lezen: ‘… een belangrijk, razend interessant en zeer betrouwbaar boek over een onderwerp dat misschien wel ons belangrijkste kenmerk is: moraliteit.’.

Koop Het Morele Instinct


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57