Citaten over waarheid

Citaten over waarheid

Citaten uit Niets dan de waarheid (klein filosofisch citatenboek) – 2002.


Onder alle goede dingen staat de waarheid vooraan bij de goden, maar ook bij de mensen. Ik hoop dan ook dat ieder, die gelukkig wil worden, die van meet af aan dadelijk bezit, om zolang mogelijk een leven te leiden van waarheid. Hij is immers betrouwbaar; onbetrouwbaar echter is hij, die van een vrijwillige leugen houdt; wie de onvrijwillige leugen lief is, is een dwaas. En geen van beiden is te benijden, want noch de onbetrouwbare noch de dwaas heeft vrienden: daar hij metterdaad als zodanig bekend raakt, heeft hij voor de lastige oude dag, op het eind van zijn leven, een volslagen vereenzaming bewerkstelligd, zodat het ongeveer op hetzelfde neerkomt of zijn kameraden en kinderen al dan niet in leven zijn: hij leeft toch als een verweesde.

Plato

Waarheid, zegt men, bestaat in de overeenstemming van de kennis met het object. Volgens deze loutere woordverklaring behoort mijn kennis dus, om als waar te kunnen gelden, met het object overeen te stemmen. Nu kan ik het object echter slechts met mijn kennis vergelijken, doordat ik het ken. Mijn kennis moet dus zichzelf bevestigen, wat voor waarheid echter nog lang niet voldoende is. Want aangezien het object buiten mij is en de kennis in mij, kan ik steeds toch alleen maar beoordelen, of mijn kennis van het object overeenstemt met mijn kennis van het object.

Kant

Als iemand in een discussie of gesprek blijk geeft van een grondiger kennis van zaken, grotere waarheidsliefde en een gezonder oordeel dan wij, of anderszins van een geestelijke superioriteit die ons in de schaduw stelt, dan kunnen we dit en ieder ander overwicht, alsmede onze eigen poverheid die daardoor is blootgelegd, dadelijk opheffen en nu zelfs op onze beurt superieur zijn door onbeschoft te worden. Onbeschoftheid overtreft en wint het van ieder argument. En als de tegenstander haar niet met een grotere onbeschoftheid beantwoordt en we aldus in de edele strijd de advantage verkrijgen, dan zijn wij de winnaars. De eer is aan onze zijde en waarheid, kennis, geest en geestigheid kunnen wel inpakken; ze zijn door de goddelijke onbeschoftheid uit het veld geslagen.

Schopenhauer

Wanneer twee namen worden samengevoegd tot een gevolgtrekking of bewering, zoals Een mens is een levend wezen, of Als hij een mens is, dan is hij een levend wezen, dan is deze bewering waar als de tweede naam, levend wezen, alles inhoudt wat met de eerste naam, mens, wordt aangeduid; en anders is zij onwaar. Want waarheid en onwaarheid zijn eigenschappen van de taal, niet van de dingen. Waar geen taal is, bestaat geen waarheid of onwaarheid.

Hobbes


Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57