Citaten over waarheid

Een aantal citaten over ‘waarheid’ uit het Kosmos Groot Citaten Boek (1992). De waarheid heeft van nature een komisch effect, mits ze niet kwetsend is. Erasmus, Laus stultitiae. Waarheid is de kreet van iedereen, maar het spel van maar weinigen. Engels: Truth is the cry of all, but the game of the few. G. Berkeley. Onredelijk overeind gehouden waarheden kunnen schadelijker zijn dan redelijke vergissingen....

Citaten over waarheid

Citaten uit Niets dan de waarheid (klein filosofisch citatenboek) – 2002. Onder alle goede dingen staat de waarheid vooraan bij de goden, maar ook bij de mensen. Ik hoop dan ook dat ieder, die gelukkig wil worden, die van meet af aan dadelijk bezit, om zolang mogelijk een leven te leiden van waarheid. Hij is immers betrouwbaar; onbetrouwbaar echter is hij, die van een vrijwillige leugen houdt; wie de onvrijwillige...

Marcus Aurelius; Persoonlijke notities.

Laat de toekomst je niet van streek brengen, want die zul je, als het zo moet zijn, bereiken in het bezit van dezelfde rede die je nu gebruikt voor de problemen van dit ogenblik. Lees verder: Geen gerelateerde artikelen.

Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong...

Jan Verplaetse weet op een heldere en diepgaande wijze de relatie tussen denken en ‘voelen’ op ethisch vlak met elkaar in verband te brengen. Hij onderscheidt vier zogenoemde emotiemoralen, te weten de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal en de samenwerkingsmoraal. De nadelen van deze vier moralen kunnen volgens hem worden gecorrigeerd door de rationele ethiek. Tesamen vormen deze vijf moralen de multiple...

Recensie: Fascinaties. Een intellectuele autobiogr...

Evenals in Schrikbewind der verzinsels en Wees blij dat het leven geen zin heeft toont Jaap van Heerden zich een geweldig essayist. De vijftien essays waaruit zijn nieuwe bundel is opgebouwd zijn eerder verschenen in AMC Magazine. De fascinaties van Jaap van Heerden zijn bijzonder interessant voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de psyche van de mens en uiteenlopende wijsgerige beschouwingen. Door zijn virtuoze stijl van...